เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 30 ของประเทศไทย

0

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นอุทยานที่มีความสง่างามและโดดเด่นสูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยไปกว่าอุทยานแห่งอื่น ๆ ของประเทศ เขาพนมมีแนวเทือกเขาสูงยาวสลับซับซ้อนตั้งแต่เหนือจรดใต้ จุดสูงสุดของแนวเขา อยู่ราว 1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเล เขาพนมเบญจาตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี  ซึ่ง  จากความสมบูรณ์ทางภูมิประเทศและอากาศส่งผลให้แต่ละฤดูกาลของเทือกเขาแห่งนี้มีความงดงาม ราวกับภาพวาด

กรมป่าไม้มีคำสั่ง ลง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2522 ให้เจ้าพนักงานป่าไม้เริ่มดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งเขาพนมเบญจาให้เป็นอุทยานแห่งชาติ จากผลสรุปตามรายงานการสำรวจเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2523 กรมป่าไม้จึงได้เรื่องเสนอแก่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติออกมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 ว่าเห็นสมควรกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพนมเบญจาในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก ตำบลเขาดิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม และตำบลเขาคราม ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 30 ของประเทศ

หน่วยงาน  :  อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจ

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 170 หมู่ที่ 4 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

โทรศัพท์ :  0 7585 5216 , 061-232490

เว็ปไซด์ :   คลิกที่นี่        

พิกัด  :   คลิกที่นี่

ภาพ / บทความ  :  สุรัตน์ นามสนธิ์ คลิกที่นี่ 

 

Share.

Leave A Reply