อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา สำหรับการท่องเที่ยวแบบชุมชน อาจไม่เป็นไปตามที่หวัง

0

การเดินทางเข้าอุทยาน โดยเริ่มจากสามแยกบ้านตลาดเก่า ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ ให้ขับรถไปตามถนนศรีตรัง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยโต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามคำบอกเล่าชุมชนแห่งนี้เข้ามาอยู่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 จากเมืองนครศรีธรรมราช  และได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลประมาณ พ.ศ. 2456  ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล

เนื่องจากพื้นที่ตำบลทับปริกส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเชิงหุบเขา ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อน ยังคงส่งผลให้อาชีพหลักของคนในท้องที่ ยังคงทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ โดยเพิ่งจะมีอาชีพเสริมเป็นอาชีพ ค้าขาย และรับจ้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีหลัง ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวต้องการหาที่พักหรือท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชน อาจจะทำให้ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

หน่วยงาน  : องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก

สถานที่ตั้ง : ที่อยู่ 171 ม.6 ต. ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

โทรศัพท์ :  075-701-862 แฟ็กซ์ 075-701-863

เว็ปไซด์ : คลิกที่นี่

พิกัด : คลิกที่นี่

ปรึกษาการเดินทาง : สุรัตน์ นามสนธิ์ โทร.098-6987300 คลิกที่นี่

Share.

Leave A Reply