กรมท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ อพท. หวังร่วมมือปรับปรุงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

0

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. และคณะผู้บริหารจาก อพท.  เกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาทภารกิจและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) ณ ห้องประชุม อพท.ชั้น 31 อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

หน่วยงาน : กรมการท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

โทรศัพท์ : 0-2219-4010-17, Call Center : 02 401 1111

เว็ปไซด์ : คลิกที่นี่

พิกัด : คลิกที่นี่

Share.

Comments are closed.