อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าหารือผู้ว่าการท่องเที่ยว เพื่อวางกรอบการทำงานระหว่าง 2 หน่วยงาน

0

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หาลือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งกำหนดขอบเขตงานระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

กรมการท่องเที่ยว นั้นมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เป็นหลักหากกล่าวง่าย ๆ ก็คือผู้ที่มีอำนาจตรวจสอบ ออกใบอนุญาติ และถอดถอนใบอนุญาติผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกแขนง ซึ่งจะแตกต่างจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยสิ้นเชิง คือ ททท.จะเป็นผู้คิดค้นจุดขายแหล่งท่องเที่ยว และโปรโมทออกไปให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ  และเกิดการเข้าถึงตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งการวางกรอบการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ อาจส่งผลเชิงบวกต่อทั้งผู้ลิตและผู้บริโภค ซึ่งหาก ททท.ส่งเสริมสินที่ดีตามที่ กรมท่องเที่ยวกำหนด ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว อย่างแน่นอน ซึ่่งจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของไทย ต่อไป ในอนาคตอย่างแน่นอน

Share.

Comments are closed.