อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมคณะ ฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

0

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจและติดตามงานโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัตน์ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วย ทกจ. และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมการรองรับคณะ ครม.สัญจรของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 117,600,000 บาท เพื่อจัดสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นแนวคิดร่วมกันระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ กับ ชมรมรักษ์เจ้าพระยา และ ประชาชนชาวนครสวรรค์ ในการจัดสร้างสัญลักษณ์บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่รวมของแม่น้ำ 4 สาย ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการมท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ และของประเทศ จะดำเนินการสร้างในพื้นที่บริเวณเกาะยม ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยเป็นพื้นที่หัวเกาะ บริเวณที่แม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา หรือเป็นจุดบรรจบกับของแม่น้ำสองสี มีเนื้อที่โครงการประมาณ 3 ไร่ 48 ตารางวา คาดว่าหากแล้วเสร็จจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ต่อไป
Share.

Comments are closed.