รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี

0

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหาและเจ้าหน้าที่กระทรวง ฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษาสภาพจริงของพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ต่าง ๆ พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจากผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

จากนั้น ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้เสนอแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมกับร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวจากนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยท่านเน้นย้ำว่า ” พิจิตรเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความน่ารัก และมีหลายอย่างให้ค้นหา ” และขณะนี้จังหวัดกำลังสำรวจรับฟังแนวคิดที่จะมีการจัดสร้างสกายวอร์ค  และช่วงท้ายของวันนี้ได้เดินเยี่ยมชม ” กำแพงแห่งความภักดี ” ซึ่งศิลปินรุ่นใหม่ได้ร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดแนวกำแพงด้านหลังศาลากลางจังหวัด เพื่อสร้างให้เป็นท่องเที่ยวแห่งใหม่ ต่อไป

Share.

Comments are closed.