รัฐอนุมัติงบช่วยเหลือเยียวยาแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม รวมทั้งสิ้น 63,960,000 บาท

0

      นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน เพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

   โดย ที่ประชุมอนุมัติงบช่วยเหลือเยียวยาแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม รวมทั้งสิ้น 63,960,000 บาท ดังนี้ 1.กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินเยียวยารายละ 1,000,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 56 ล้านบาท 2.ค่ารักษาพยาบาล รายละไม่เกิน 500,000 บาท เบื้องต้นจำนวน 10 คน 3.กรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจ หรือค่าทำขวัญ จำนวน 74 ราย จะได้รับเงินเยียวรายละ 20,000 บาท 4.กรณีหยุดชะงักของการเดินทางจะได้รับเงินเยียวยารายละ 20,000 บาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา จะทำพิธีมอบผ่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร็วที่สุดภายในวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดอุบัติเหตุ

 

     นายพงษ์ภาณุ กล่าวด้วยว่า การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ ถือว่าจ่ายเต็มขั้นสูงสุดของกองทุนเยียวยาเนื่องจากเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประสบเหตุในไทย และตลาดนักท่องเที่ยวจีนถือว่าใหญ่ของการท่องเที่ยวไทย ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยถึง 10 ล้านคน และอุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นเหตุทางภัยธรรมชาติเนื่องจากเรือที่ประสบเหตุได้ออกทะเลหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกาศเรื่องฝนตกหนักและประกาศแจ้งเตือนและขณะนี้ จ.ภูเก็ต ได้ถูกประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้ว มองว่าเป็นผลกระทบการท่องเที่ยวระยะสั้นเท่านั้น ทราบเพียงยกเลิกทัวร์ช่วงนี้เพียง 3 บริษัทเท่านั้น

     ด้านนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่รวม 200 คนลงประจำทุกจุด ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบเหตุเรือล่มเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ครอบครัวและญาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง จ.ภูเก็ต นอกจากนี้สมาคมโรงแรม จ.ภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA ได้บริการจัดที่พักฟรีแก่ครอบครัวและญาตินักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุด้วย ประสานวัดใน จ.ภูเก็ต จำนวน 15 วัด เพื่อฌาปนกิจ แต่ขึ้นอยู่กับครอบครัวหรือญาติว่าจะมีความประสงค์ฌาปนกิจที่ประเทศไทยหรือไม่

     ส่วนการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งศพจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทั้งหมดมีข้อมูลว่าได้ทำประกันการท่องเที่ยวไว้ที่บริษัทนำเที่ยวไว้ทั้งหมด มีค่าประกันรายละ 1 ล้านบาท ซึ่งงบเยียวยาของรัฐและนำไปสมทบกับเงินประกันที่นักท่องเที่ยวจะได้รับอยู่แล้วและจะไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

Share.

Comments are closed.