อิฐเก่าหรืออิฐใหม่ จะไฉไลกว่าเดิม กับ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

0

     โครงการ ” การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดไชยวัฒนาราม  ”  ที่นำอิฐเก่าออก แล้ว ใส่อิฐใหม่เข้าไปแทน จะเป็นการสร้างเพื่ออนาคตหรือจะเป็นการลดความขลัง  จำนวนนักท่องเที่ยว ไม่ใช่คำตอบของทั้งหมด

      จากที่ภาครัฐได้ออกมาให้ข่าว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดไชยวัฒนารามในปี พ.ศ.2561 นั้น ไม่ได้ดำเนินการรื้ออิฐเก่าจนทำให้โบราณสถานเสื่อมค่าลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงดำเนินการในลักษณะ นำอิฐที่ผลิตสำหรับการบูรณะเมื่อปี 2534 และ 2535 ที่ชำรุดเสื่อมสภาพออก แล้วเสริมแทนที่ด้วยอิฐใหม่ที่มีคุณภาพและลักษณะเหมือนเดิม เท่านั้น และได้ดำเนินการ ทำทางเดินสำหรับผู้เยี่ยมชมโบราณสถานตามเส้นทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นทางเดิน ที่จะวางอิฐที่มีลักษณะให้แตกต่างจากอิฐโบราณ จากการสำรวจและศึกษาทางโบราณคดี แล้วไม่มีผลกระทบต่อแนวโบราณสถานแต่อย่างใด

หลังจากที่ทางสำนัก ฯ ได้มีการตรวจสอบสภาพอิฐโบราณที่เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมด้วยการใส่อิฐใหม่ที่มีลักษณะคล้ายของเดิมเข้าไปแทน นอกจากจะเป็นการปกป้องและรักษาสภาพให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้นแล้ว ยังเป็นไปตามกระบวนการอนุรักษ์แบบสากล ซึ่งการซ่อมแซมก็เป็นไปตามที่กรมศิลปากรกำหนด ที่ได้ขึ้นทะเบียนให้ ” วัดไชยวัฒนาราม ” เป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มีนาคม 2478

ปี พ.ศ.2530 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ส่วนปรางค์ประธาน พระอุโบสถ เมรุทิศ เมรุราย ในปีถัดมา ดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงปรางค์ประธาน และเมรุทิศ 8 องค์ปีพ.ศ.2533 ขุดแต่ง วิจัยข้อมูลทางโบราณคดี บูรณะโบราณสถาน บันไดทางขึ้นระเบียงคด ฐานชุกชี พระพุทธรูปในระเบียงคด แนวกำแพงชั้นกลางทิศเหนือ ใต้และตะวันตก ทางขึ้นลานทักษิณปรางค์ประธาน ปูอิฐทางเดินในระเบียงคด ปูอิฐพื้นที่ระเบียงคดกับกำแพงแก้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ปีพ.ศ.2555 กรมศิลปากรดำเนินการในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานหลังน้ำท่วมปี 2554 ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมแนวฐานอิฐที่สึกกร่อนจากน้ำท่วมบริเวณกำแพงแก้วและฐานเจดีย์ โดยมีการเสริมอิฐใหม่ทดแทนอิฐเก่า มีการเจาะเสริมเหล็กและอัดฉีดน้ำปูนเพื่อเสริมความมั่นคง การปูอิฐพื้นแนวอิฐใหม่บางส่วน
ปีพ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรร่วมกับกองทุนโบราณสถานโลก ในโครงการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม มีการอนุรักษ์ทำความสะอาดและอนุรักษ์พระเมรุทิศทั้งในส่วนภายนอกและภายในอาคาร ทั้งโครงสร้างอิฐ ไม้ ปูนปั้น ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดจนหาแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน การป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก วัชพืชในโบราณสถาน

และปัจจุบันใน ปี พ.ศ.2561 กรมศิลปากร จึงได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ” โครงการเนรมิตอยุธยา ” ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับปรุงตามโครงการแล้ว ยังเป็นการยืดอายุการใช้งาน อีกด้วย

ขอขอบคุณ ข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ

Share.

Comments are closed.