วิถีชีวิตของคน ไท – ยวน รุ่นใหม่ ในยาม ” อัสดง ” ที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน

0

     ชุมชนเสาไห้ จ.สระบุรี ที่มีประวัติศาสตร์มานานกว่า 200 ปี โดยมีเอกลักษณ์ความเป็น ไท  –  ยวน เพราะเหตุที่อพยพมาจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ” จึงเรียกตัวเองว่า ไท – ยวน ” 

           ชุมชนบ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มานานมากว่า 200 ปี โดยอพยพมาจาก อำเภอเชียงแสน แล้วมาตั้งรกรากใหม่เป็นชุมชนอยู่ในเขตภาคกลาง ทั้งราชบุรีและสระบุรี คนเหล่านี้เรียกตัวเองว่า ไท-ยวน ซึ่งยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม อาทิ การพูดคำเมือง ใส่ผ้าซิ่น รวมถึงการสืบทอดอาหารโบราณ เช่น ผัดหมี่ ไท-ยวน หรือข้าวแครบ ( ข้าวเกรียบ ) ซึ่งตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก จึงมีชื่อว่าตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล เพราะคำว่า ต้าน้ำ มีความหมายว่า ท่าน้ำ  นั่นเอง

 

        ” ตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล ” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในมีทั้งการจำหน่ายอาหาร สินค้าต่างๆ เช่น ผ้าทอไทยวน รวมทั้งมีการแสดงฟ้อนล้านนาให้ได้ชมกันอีกด้วย และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี ยังถูกยกให้เป็น ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งที่นี่เป็นตลาดแรกที่ได้รับการยกระดับตลาดชุมชน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

        สันนิษฐานกันว่าเมืองสระบุรีนั้น ถูกก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อ ปี พ.ศ. 2092 เพื่อรวบรวมผู้คนไว้ช่วยป้องกันศัตรู โดย แต่เดิมนั้นตัวเมืองสระบุรีตั้งอยู่บริเวณบึงโง้ว ใกล้วัดจันทรบุรี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และเมื่อราว พ.ศ. 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรด ฯ ได้จัดให้ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนซึ่งขณะนั้นพม่าปกครองอยู่ ในช่วงที่เป็นฤดูฝนเดือนหกจึงทำให้ผู้คนในกองทัพล้มป่วย กรมหลวงเทพหริรักษ์จึงให้ล่าทัพลงมา ให้แต่ทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือล้อมเมืองอยู่ ผู้คนในเชียงแสนก็อดอยากมาก จึงยอมสวามิภักดิ์

   คราวนั้นกองทัพไทยให้รื้อกำแพงเมืองและบ้านเมืองทิ้ง แล้วจึงรวบรวมผู้คนชาวเชียงแสนได้ราว 23,000 คน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน แล้วแยกไปอยู่เชียงใหม่ ลำปาง น่าน เวียงจันทร์และอีกส่วนหนึ่งถวายลง ณ กรุงเทพ ฯ ซึ่งก็โปรด ฯ ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สระบุรีและราชบุรี คนเชียงแสนเมื่อมาอยู่สระบุรี เรียกตนเองว่า คนยวน เรียกกาษาที่ตนพูดว่า ภาษายวน มา ซึ่งมีอยู่มากสุด คืออำเภอเมือง อำเภอเสาไห้ และกิ่งอำเภอวังม่วง

 

      อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ คือ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ข่าวการเสียชีวิตของปราชญ์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมไท-ยวน และผู้ก่อตั้ง ” หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไท-ยวน ” สระบุรี อ.ทรงชัย วรรณกุล ได้สร้างความสั่นสะเทือนและโศกเศร้าให้แก่ผู้ที่ทราบข่าวไม่น้อย เพราะนอกจากท่านจะมีลูกศิษลูกหามากมายแล้วท่านยังเป็นเสาหลักของชุมชนไท – ยวน อีกด้วย วันนี้บรรดาของโบราณ โดยเฉพาะ เครื่องมือหากิน ตลอดจนบ้านทรงไทยโบราณ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำป่าสัก อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร มากมาย ถึงคราวเปลี่ยนมือเข้าสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นผู้สืบสานต่อ

     ชุมชนไท – ยวน เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมดังเช่นสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องมีการส่งต่อ สืบทอด การจะอนุรักษ์หรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนั้น ย่อมมีผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไท-ยวน หรือ  ตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและความร่วงโรย อันเป็น สัจธรรม 

   ตัวแปลสำคัญที่จะเป็นตัวชี้นำอนาคตของทั้ง 2 แห่งนี้ คงหนีไม่พ้นชาวไทยทุกคนว่าจะให้ความสำคัญแค่ไหน และที่สำคัญคนในท้องถิ่นเองจะร่วมกันปกป้องอัตลักษณ์ไท – ยวน ไว้เพื่อลูกหลานหรือเพื่อนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  หรือเราจะหันกลับมาจะช่วยกันไม่ใช่แค่ในฐานะคนยวนที่อยู่ในไทย แต่เพื่อรักษาอีกหนึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้อยู่คู่กับเราไปนาน ๆ นั่นเอง

Share.

Comments are closed.