ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กับก้าวใหม่ที่มีเศรษฐกิจไทย เป็นเดิมพัน

0

            วันนี้เราต้องหวังพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่การรักษาทรัพย์สินและชีวิต ตลอดจนกลไกทางการตลาดก็ถือว่าเป็นรากฐานของท่องเที่ยวไทย  

            ในห้วงปีหลัง ๆ ที่ผ่านมา คนไทยคงได้ยินชื่อเสียงของ ตำรวจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับปัญหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถาโถมเข้ามาในช่วงหลัง ไม่เว้นแม้กระทั่งคดีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยตรง ทั้งจากคดีการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ และอีกหลาย ๆ คดี ตำรวจท่องเที่ยวต้องเข้ามาจัดระเบียบการท่องเที่ยวไทยให้อยู่บนธรรมาภิบาล แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาของตำรวจท่องเที่ยวมากนัก วันนี้ ทราเวล แมน จะนำมาเสนอให้รับทราบกัน

ตำรวจท่องเที่ยวนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2519 ธุรกิจร่วมกับเอกชน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประสานมายังกรมตำรวจในขณะนั้นเพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ กรมตำรวจจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขึ้นโดย สังกัดกองปราบปราม โดยในขณะนั้นประกอบด้วยกำลังพลจำนวน 60 นาย และมีพื้นที่รับผิดชอบเพียงเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

     ต่อมา ในปี 2523 กรมตำรวจและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบเป็นทั่วประเทศไทย จากนั้นในปี 2525 กรมตำรวจได้จัดตั้งหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็นการถาวร โดยที่รัฐบาลในขณะนั้นได้ยกฐานะให้ตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็น กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในปี พ.ศ. 2535 ล่าสุดยังได้ถูกยกระดับให้เป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

และเนื่องจากวันนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครบรอบ 1 ปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้จัดพิธีเพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติการปฎิบัติงานของตำรวจท่องเที่ยวทุกนาย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ เอกชนและเอกอัครราชทูต ราชทูต กงสุล เข้าร่วมพิธีกว่า ๒๐ ประเทศ ตลอดจนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างล้นหลาม

           โดยมี พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน และพลตำรวจโท สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวระดับสูงให้การต้อนรับ

             วันนี้ ตำรวจท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย รักษาภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศไทยและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้แก่ประเทศ ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริม การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอาชญากรรมหลายรูปแบบได้พัฒนาขึ้นพร้อม ๆ กัน

  ถึงแม้ว่าวันนี้เราต้องหวังพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่การรักษาทรัพย์สินและชีวิต ตลอดจนกลไกทางการตลาดก็ถือว่าเป็นรากฐานของท่องเที่ยวไทยเช่นกัน 

 

Share.

Leave A Reply