ตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นช่วงตรุษจีน ชวนนักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายใช้สอย สวนกระแส PM 2.5

0

” วีระศักดิ์ ” เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบาย การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว กระตุ้นเม็ดเงินช่วง ตรุษจีน – วาเลนไทน์ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวยั่งยืน

       โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 62 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ ปี 2562 ที่บริเวณ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาล , กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการปกครอง, กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอยภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลนี้ โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 1,000 นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบัติการตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมมาตรการให้ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเทศการวาเลนไทน์ของนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนานและปลอดภัย

            ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และในการนี้ตัวแทนจากสถานทูตในประเทศกลุ่มอาเซียนรวมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ตัวแทนการท่องเที่ยวภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

 

       ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรของคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อของเจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิบัติติหน้าที่อย่างมืออาชีพซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย และมีความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ ต่อไป

ซึ่งตามที่ นโยบายของรัฐบาลหวัง กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโต โดยมีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ หน้าด่าน Visa On Arrival ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2562 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาขอรับการตรวจลงตรา  ( Visa On Arrival ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 84.75% จากเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา  ประกอบกับในเทศกาลวันตรุษจีนในปีนี้คือวันที่ 5 ก.พ.2562 นี้ คาดว่าจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164.24 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,068.18 พันล้านบาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ดังกล่าว

     ซึ่งจากนโยบายสำคัญที่ได้มอบไว้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงฯ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 คือ 1.การให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ 2.การท่องเที่ยวต้อง “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน” 3.การจัดตั้งคลินิกด้านการท่องเที่ยว และ 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งหลายอย่างกำลังเดินหน้าไปด้วยดี ในขณะที่ การตลาดเน้นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและเน้นการตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง

Share.

Leave A Reply