ททท.ตราด เชิญเที่ยวงาน “ งานตราดรำลึก ปี 2562 ” ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562

0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน “ งานตราดรำลึก ปี ๒๕๖๒ ” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

       ภายในงาน ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ , การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด จากภาครัฐและภาคเอกชน , การแสดงแสง สี เสียง ประกอบม่านน้ำและเลเซอร์ “มนต์มหัศจรรย์ วันตราดรำลึก”


      ในการนี้ ททท.สำนักงานตราด ยังได้จัดกิจกรรม “Amazing Trat Licious” โดยจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านจากชุมชนในจังหวัดตราด กว่า ๑๒ ชุมชน และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย
นอกจากที่ นักท่องเที่ยว จะได้ไปท่องเที่ยว ในมิติแห่งการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว ยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น, #หาดทรายดำที่มีเพียง ๑ ใน ๕ แห่งของโลก, รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตราด – คลองใหญ่ สู่ชายแดนไทย – กัมพูชา และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก เป็นต้น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดตราด โทร. ๐๓๙๕๑- ๑๒๘๒
: ททท. สำนักงานตราด โทร. ๐๓๙๕๙ -๗๒๕๙ ถึง ๖๐
: Facebook Fan page : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด

Share.

Leave A Reply