การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) จัดงานเรียบง่ายฉลองวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี

0

 ผ่านร้อน ผ่านหนาว เข้าสู่ปีที่ 59 ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่ามกลางกระแสโลกาพิวัฒ รูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว ร้อนแรง แบบ 4.0 ในโลกโซเชียลมีเดีย การสืบต่อวัฒนธรรมองค์กรรุ่นเก่า ที่ต้องปรับตัวกันแบบ นาทีต่อนาที เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ ความท้าทาย ที่มีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านล้าน บาท เป็นเดิมพัน

       โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี 2561 สามารถเติบโตตามเป้าหมาย ด้วยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลทะลุ 38 ล้านคน กวาดรายได้ 2 ล้านล้านบาท ขณะที่เมืองท่องเที่ยวรองได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม คาดการณ์ปี 2562 จะขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นใน ปี 61 ต่างชาติเที่ยวไทยทำรายได้ตามเป้า ดันรั้งอันดับ 4 ของโลก นับว่าประเทศไทยถือเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก

     ขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38,277,300 คน ขยายตัว 7.54% เมื่อเทียบกับปี 2560 ก่อให้เกิดรายได้ 2,007,503 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9.63% ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยมีจำนวน 226.08 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,068,180 ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 3,075,683 ล้านบาท  โดย นักท่องเที่ยวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวน 10.53 ล้านคน ขยายตัว 7.44% มีการใช้จ่าย 5.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.52% ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รองลงมา อันดับ 2 มาเลเซีย 4.09 ล้านคน ขยายตัว 17.26% ใช้จ่าย 1.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ถึง 20.42% 


       หากนับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503 เป็นวันสถาปนาหน่วยงานที่ชื่อว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” หรือ ททท.ในปัจจุบัน  ที่เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ

         จนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเที่ยวขึ้นใหม่ จึงได้มีมติให้กรมโฆษณา การยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการได้ทำความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้ว่า “สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว” 

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คนปัจจุบัน ได้กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลคาดหวังใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ททท. ก็ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าวโดยวางแผนการตลาดภายใต้บริบทและการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรปที่ยังอ่อนไหว อาจต้องพึ่งพิงตลาดต่างประเทศที่เดินทางจากระยะใกล้เพื่อลดความเสี่ยง การจำแนกกลุ่มลูกค้าแบบแยกย่อย อิงพฤติกรรมความต้องการตามกระแสนิยมส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัลที่ต้องปรับตัวอย่างมาก รวมถึงการรองรับ Big Data เพื่อการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดในการรักษาความเป็นผู้นำการตลาด

       สำหรับในปี 2562 ททท. ยังคงดำเนินการต่อยอดใน 3 จุดเน้นเดิมได้แก่ 1.) ใช้วิถีการกินนำไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น 2.) สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย content ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น  3.) สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  และ 4.) เพิ่มเรื่องชูอัตลักษณ์เมืองรอง โดยสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง  และได้กำหนดให้เป้าหมายรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 โดยรายได้การเติบโตของตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศร้อยละ 10 ขณะที่ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศจะเน้นเรื่องการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้คนไทยรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม ในแคมเปญ ” Amazing ไทยเท่ ” 

 

   ส่วนกำหนดการตั้งแต่ในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. จากนั้นก็ได้ดำเนินพิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี ณ ลานสนามเปตอง ด้านหลังอาคารจอดรถ – พิธีสักการะ “พระพุทธชัยวัฒน์ประทานพร ททท.”  – ธีสักการะ “พระพุทธชัยวัฒน์ประทานพร ททท.” และพิธีสักการะรูปเหมือน จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ณ ห้องโถง ททท ตามลำดับ จากนั้น  จึงให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ แก่ผู้ที่มาร่วมงานซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองระบบความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security  Management System) ISO 27001:2013 จาก ผู้อำนวยการปฏิบัติการ  BSI Group (Thailand) ตามด้วยตัวแทนจาก สมาคมท่องเที่ยว ต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น

Share.

Leave A Reply