กองทัพบก เข้าพบ กระทรวงท่องเที่ยว หารือ ยกระดับการท่องเที่ยวใน ค่ายทหาร

0

         สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เป็นหนึ่งใน ๑๖ คณะทำงานของกองทัพบก ซึ่งมีหน้าที่ ” สร้างความสำคัญ และความชัดเจนของการท่องเที่ยวในเขตทหาร ” ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบของธุรกิจ ไทยในปัจจุบัน

      ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พลตรี ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และคณะ เข้าพบ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวง ฯ เพื่อหารือในแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ของ กองทัพบก และให้เป็นมืออาชีพเพื่อให้สอดคล้อง กับธุรกิจ การท่องเที่ยว และรองรับกับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ของกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา ณ ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          โดยตาม กองทัพบกได้เตรียมปลุกกระแสท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ.2561-2564) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนในหน่วยทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน นั้น เป็นแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย, การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา, การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

           กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นั้นก็มีความยินดี ที่กองทัพบกได้มาความคิดที่จะปลุกกระแสการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “อาร์มี่แลนด์” ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้นในการท่องเที่ยว พักผ่อน และร่วมกิจกรรมนันทนาการ อีกทั้งการเปิดพื้นที่หน่วยงานราชการทหารให้คนทั่วไปได้เข้าเยี่ยม จะเป็นการเชื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนทั่วไป กับกองทัพบก และพร้อมสนับสนุนกิจกรรม Armyland Evening Run 4 Series ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกองทัพบก ภายใต้คอนเซป Songkran Armyland Moment ที่นักวิ่งทุกคนจะได้ ปืนฉีดน้ำ เป็นอาวุธคู่กาย วิ่งไป ฉีดน้ำไป ช่วยลดมลพิษ จากฝุ่น PM2.5 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2562 นี้อีกด้วย

 

Share.

About Author

Leave A Reply