” บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ” จ.ระนอง กับ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ คมขลังด้วยมงคลและความงาม จนถึงปัจจุบัน

0

 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เชิญขันน้ำสาครแห่ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

      โดยเมื่อวันที่ 6 เมษาย2 2562 ที่ผ่านมาบริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน อ.เมือง จ.ระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีแน่นพื้นที่

 

      โดยประธานในพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประธานในพิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้นจึงตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร และเชิญขันน้ำสาครขึ้นขบวนรถที่เตรียมไว้ และมีขบวนแห่ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เพื่อเตรียมทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 จากนั้นวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 จึงจะจัดพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และจะนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร ณ วัดสุทัศนเทพวรารามกรุงเทพมหานคร ต่อไป

       ในอดีตราว พ.ศ. 2452  พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖  ครั้งดำรงพระยศเป็นสยามกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้  และได้ทรงพระราช นิพนธ์  “ จดหมายเหตุประพาสปักษ์ใต้  ร.ศ.  128 “  โดยทรงใช้นามแฝงว่า  “นายแก้ว” ทรงเล่าถึงบ่อน้ำพุร้อนเมืองระนองไว้ว่า “ พุน้ำร้อนนั้นอยู่ริมลำธาร  เป็นบ่อมีน้ำพุร้อนขึ้นมาจากพื้น เฉย  ๆ  แล้วตกลงไปใน ลำธาร  ที่ นั่นมีเป็นศาลเจ้าที่บูชาผีบ่อ  พวกจีนถือกันว่าถ้าจุดประทับผีชอบ  น้ำเดือดมากขึ้น…น้ำที่พุขึ้นมานั้นร้อนจัดเท่า  ๆ  กับน้ำต้มเดือด 

     และใช้ได้เช่น เดียวกันชงน้ำชากินได้  ต้มไข่ในบ่อก็สุกอยู่ข้างจะดีมาก  เสียแต่มาอยู่ในที่ซึ่งไปมายาก…พุน้ำร้อนเช่นนี้ถ้าไปเกิดในที่เหมาะควรจะ เป็นเงินเป็นทองมาก  ถ้าเป็นที่เมืองนอกคงจะมีผู้คิดทำที่กินน้ำและอาบน้ำขึ้นเป็นแน่  และน้ำจากบ่อนั้น  ถ้ากรอกขวดปิด กระดาษให้งาม  ๆ  อาจจะขายได้ราคาแพง  ๆ   ก็ได้ สำคัญที่ต้องคิดจัดการกับหมออะไรสักคนหนึ่ง  ให้บอกว่าเป็นยา แก้โรคต่าง  ๆ  ได้เท่านั้น  น้ำแร่ต่าง ๆ  ที่ฝรั่งกรอกขวดมาขายเป็นยานั้น  ก็ไม่ผิดอะไรกันเช่นน้ำแร่ที่ เรียกว่าเอเวียง  เป็นต้น

      จะเห็นได้ บ่อน้ำพุแห่งนี้ มีความสำคัญมาตั้งแต่ในสมัยอดีต  ไม่เพียงแค่ น้ำพุขึ้นที่มีอุณหภูมิร้อนถึง 65  องศาเซลเซียส  เท่านั้น แต่ด้วยเหตุนี้จะทำให้น้ำแร่ที่นี่มีความสะอาดบริสุทธิ์สูง  สามารถดื่มได้ทันทีจากแหล่งกำเนิด ซึ่งน้ำพุร้อนลักษณะนี้มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก  ทัดเทียมประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา  จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ก็เริ่มกลับมามีชื่อเสียงจนหยุดไม่อยู่  เนื่องจากกระแสของการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ ของชาวโลกที่มีคุณภาพ  จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งสร้างอาชีพ  สร้างรายได้อย่างกว้างขวางทั่วทุก มุมเมือง จนถูกตั้งฉายาให้เป็นเมืองแห่งสปาและสุขภาพ ของไทย

 

      เมืองระนอง จึงนับว่าเป็นเมืองที่โชคดีมาก ๆ  ที่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองถึง  ๖  แห่งใหญ่  ซึ่งปัจจุบัน เพิ่งนำมาประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์เกี่ยวเนื่องกับน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพียงใน ตัวเมืองแห่งเดียวเท่านั้น  โดยเฉพาะที่พักหรือโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  สามารถต่อท่อจาก บ่อน้ำแร่เข้าไปใช้บริการถึงที่พัก ธุรกิจของการส่งเสริมสุขภาพด้วยน้ำแร่มีตั้งแต่บ่อน้ำพุร้อนเก่าแก่ที่ถนนชล ระอุ  บริเวณ สาธารณะรักษะวารินยังผุดน้ำไหลรินสม่ำเสมอ  ทั้งบ่อพ่อ  บ่อแม่  และบ่อลูกสาว  ทำให้เทศบาลเมือง ระนอง  เทศบาลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยมีรายได้ จากค่าน้ำแร่ธรรมชาติมหาศาล 

    ส่วนรายได้นั้นก็ถูกนำมาตกแต่งดูแลรักษาสวนสาธารณะให้งดงาม  เอื้อประโยชน์แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการบำบัดรักษาสุขภาพตามอัธยาศัย  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่นิยมมา แวะถ่ายภาพ  ทดลองต้มไข่  เพระเชื่อว่าแร่ธาตุน้ำพุร้อนจะทำให้อายุยืนยาวไปอีก  ๗  ปี  และบางรายก็ถอดรองเท้า  เอาแช่น้ำพุร้อนในบริเวณที่เขาจัดให้อย่างสำราญใจ  หายปวดเมื่อย แล้วจะได้มีแรงเดินทางท่องเที่ยวกันต่อไป

      ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า ระนองนั้น นอกจากจะเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การพักผ่อนแล้ว การมารักษาตัวก็ถือเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่ง ดังเช่นที่โรงพยาบาลระนอง ซึ่งมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ ที่บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพครบวงจร  มีการจัดโปรแกรมรักษาสุขภาพมากมาย ตั้งแต่การแช่น้ำแร่ในอ่างน้ำ เรียกว่าธาราบำบัด โปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตามด้วยการรักษาแบบดุลยภาพบำบัด เช่น ผู้ป่วยกลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต  กล้ามเนื้อ อ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ และไมเกรน เป็นต้น

     ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ปัจจุบันนอกจากเราจะเห็นคนไทยจากทั่วสารทิศมาเข้าโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่นี้อย่างมั่นใจแล้ว ที่น่าภูมิใจแทนคนระนองมาก มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างหลั่งไหลเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนทำให้น้ำพุร้อนธรรมชาติในเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ มีมาตรฐาน ไม่แพ้ต่างประเทศ จนทำให้คิดถึง “ นายแก้ว” ที่ ท่านเคยคาดหวังเป็นความจริงแล้ว ในวันนี้

 

บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน 
ที่ตั้ง : ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000‎
โทรศัพท์ : 077813551-4
วัน/เวลาทำการ : ทุกวัน  05.00 – 21.00 น.

Share.

About Author

Leave A Reply