เริ่มแล้ว .. ตร.ท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นช่วงสงกรานต์ ปี 62 ตัวแทนฑูตแห่ร่วมงาน พรึ่บ

0

     ” วีระศักดิ์ ” เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  62 เพื่อเป็นการส่งเสริม คำขวัญ ” พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน  ” ณ เอเชียทีค เจริญกรุง

           โดย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา  นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว แสดงความเชื่อมั่นในช่วงก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อปล่อย กำลังพลจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ,สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ,กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ,กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ,กองบังคับการตำรวจจราจร ,กองบังคับการตำรวจน้ำ ,กองบังคับการสุนัขตำรวจ ,กองกำกับการม้าตำรวจ ,ทหารบก ,ทหารเรือ ,กรมเจ้าท่า ,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ,เจ้าหน้าที่เทศกิจ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วัดพระยาไกร ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 800 นาย ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพ ฯ

       โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติให้เกิดความมั่นใจและรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยในการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยังได้เรียนเชิญทูตานุฑูตจากสถานฑูตต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย และผู้แทนการท่องเที่ยวจากทางภาคเอกชนต่าง ๆ ได้เห็นถึงความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอีกทั้งความพร้อมในทุกๆฝ่ายเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

         ทั้งนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นของในแต่ละปีถือได้ว่าธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทั้งยังจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน ส่วนสถานที่จัดงาน ณ เอเชียทีค ซึ่งถูกใช้ในการปล่อยขบวนเป็นประจำทุกปีนั้น ถือว่าเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการหนาแน่นตลอดทั้งปี กอปกับสถานที่มีความเหมาะสมในการปล่อยกำลังพล เพื่อกระจายไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานคร อีกด้วย 


  ส่วนธรรมเนียมที่ทำถือปฎิบัติสืบต่อกันเสมอมา คือ ตัวแทนจากสถานทูตประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมตรวจกำลังพลเป็นประจำทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวังแก่ชาวต่างชาติประเทศของตน สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมในงานนั้น จะเป็นประเภทสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมท่องเที่ยวไทยจีน เป็นต้น

ซึ่งผลตอบรับของโครงการ ดังกล่าว นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติแล้ว ยังสร้างความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในประเทศ ถึงมาตราการที่ทางภาครัฐให้ความสำคัญกับธุรกิจท่องเที่ยว ยิ่งในช่วงสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะจากสถิติในแต่ละปีนั้น เทศกาลสงกรานต์ จะเป็นช่วงที่มีคดีความเย๊อะที่สุด ดังนั้น การปล่อยขบวนแสดงกำลังพลในครั้งนี้ จึงถือเป็นการรายงานรูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงนั้น ๆ อย่างเห็นภาพ และยังถือเป็นการรับนโยบายจากภาครัฐ ไปในตัว

Share.

About Author

Leave A Reply