เอกชน ภูเก็ต .. ตื่นตัว .. จัดเวิร์คช็อป เตรียมความพร้อม สู่ ( เมืองต้นแบบ ) แห่งการท่องเที่ยว

0

    สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัด Quality Tourism Strategies Workshop ชูแนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( Sustainable Tourism )

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ริเริ่มแนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( Sustainable Tourism) และได้เริ่มทำในหลายด้าน ร่วมกับองค์กรเอกชนทั้งด้านการท่องเที่ยว และที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.ททท. สำนักงานภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงเกียรติสาขาต่าง ๆ ระดมความคิด โดยมีโจทย์ คือ การสร้างความยั่งยืนและสมดุล สร้างภูเก็ตให้เป็น happiness for all, ที่ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้อยู่อาศัยบนเกาะจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่มีความสุข และเติบโตอย่างยั่งยืน

       ปัจจุบันภูเก็ตสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวประมาณ 400,000 ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว 15 ล้านคน โดยแบ่งเป็น นทท. ชาวไทย 4 ล้าน และ นทท. ชาวต่างประเทศประมาณ 11 ล้านคน มีระยะการพำนักเฉลี่ยที 4.7 วันต่อ และมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,850 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งคำถามแรก ๆ คือ จะดันเศรษฐกิจให้โตขึ้นปีละ 7-8% ได้อย่างไร โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และหากจะคงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 15 ล้านคน ควรเพิ่มระบบสาธารณูปโภคอย่างไร

           ปัจจุบัน ภูเก็ต เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว จากการพัฒนาถนนถลาง จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ของจังหวัดภูเก็ตที่โดดเด่น ที่เปรียบได้ดั่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ดังนั้น เป้าหมายคือ เราจะสามารถจะนำสถานที่อื่นๆ มาฟื้นฟู ส่งเสริมให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร พิพิธภัณฑ์ถลาง อนุสรณ์ถลางชนะศึก ตลาดทุ่งนาหลวง และวัดพระนางสร้าง  โดยเริ่มจากให้สถานที่ดังกล่าว สามารถจัด day trip ได้

         สุดท้าย คือการเชื่อมโยง รางวัล gastronomy ที่ภูเก็ตได้รับ เป็นการต่อยอด ให้นักท่องเที่ยวต้องรู้ว่ามาภูเก็ตต้องทำอะไรบ้าง อย่างการเก็บหอยแครงจากธรรมชาติร่วมกับชาวบ้าน เป็นต้น หรือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่เปรียบเสมือนการสร้างเรื่องราวบอกเล่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำประสบการณ์เหล่านั้นไปเพื่อบอกต่อ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มายังภูเก็ตหรือสำหรับคนที่เคยมาเที่ยวซีซันแซนของภูเก็ตแล้วนั้นให้ได้ทราบถึง สถานที่ลอง ต่าง ๆ อันหลากหลายของภูเก็ต 

ขอขอบคุณ

ภาพ / ข่าว : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

Share.

About Author

Leave A Reply