เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ หลังเหตุไฟไหม้ ผล พื้นที่โดยรวมยังสมบูรณ์

0

        เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เข้าสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาว ปรากฏว่า “พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์ “

      โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 62 ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจบริเณไฟป่าส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าที่ถูกปกคลุมด้วยหญ้าคา และหญ้ายูง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ในการทำไร่ฝิ่นมาก่อน ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง หญ้าคาจะแห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เมื่อเกิดไฟป่าพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับความเสียหาย แต่ในบางพื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น และมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ จึงทำให้เกิดเป็นผืนป่าดิบเขาระดับสูง (ป่าเมฆ) ที่ลำต้นของต้นไม้ถูกปกคลุมด้วยมอส ทำให้เกิดความชุมชื้น จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า นอกจากนี้พื้นที่ป่าดิบเขา (ป่าเมฆ) ยังเป็นพื้นที่หลบภัย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

        ดังนั้น เมื่อเกิดมีไฟป่าลามเข้ามาในพื้นที่ จึงส่งผลให้การสำรวจเบื้องต้นของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ในเขตวไฟป่า ไม่พบซากสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ซึ่งหลังจากนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จะเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียดต่อไป สำหรับความเสียหายของพรรณพืชที่เป็นไม้เฉพาะถิ่นนั้น ต้องมีการประเมินความเสียหายในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพรรณไม้โดยส่วนใหญ่ลำต้นจะเหี่ยวแห้งเหลือแต่เหง้าและเมล็ดที่อยู่ในพื้นที่ดิน เมื่อมีฝนเมล็ดและเหง้าจะเจริญต่อไป

ขอขอบคุณ

ภาพ / ข่าว : เพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

Share.

About Author

Leave A Reply