สายแคมป์ ..โปรดทราบ .. รัฐ ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยาน ( ชั่วคราว ) ประจำปี 2562

0

    นักท่องเที่ยว สาย เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ” โปรดทราบ  “ขณะนี้ทางกรมอุทยาน ฯ ได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการเข้ามาพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ประจำปี 2562 แล้ว

      เนื่องจากต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวในแหล่งอื่น ๆ บ้าง ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงอาจจะไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม ตามสถานที่ ดัง ต่อไปนี้

Share.

About Author

Leave A Reply