ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอาเซี่ยน แน่น” ประชุมใหญ่ FATA ” พร้อม ฉลอง ประธานใหม่ ASEANTA “ชาวไทย”

0

 .. FATA .. ( ฟาต้า ) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  บริษัทนำเที่ยวทั่วอาเซี่ยน คึก ตบเท้าร่วมงานนับร้อย  พร้อมชู  โปรเจค “ทัวริซึ่มฟอร์ออ ” รับลูก นายก อาเซียนต้า ( คนใหม่ ) จากไทย

       ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน ที่ผ่านมา สมาพันธ์ ” ธุรกิจท่องเที่ยวอาเซี่ยน” หรือ FATA (ฟาต้า) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2019 ให้แก่สมาชิก กว่า 250 บริษัท จาก 10 ประเทศ ทั่วอาเซี่ยนเข้าร่วมงาน ณ เมืองพุทธจายา ประเทศ มาเลเซีย โดย ไทยส่งตัวแทนจาก 3 สมาคมใหญ่ คือ สมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ,สมาคม โรงแรมไทย (THA)และสมาคม ไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงานกว่า 40 ราย

           สำหรับหัวข้อการประชุมที่ได้รับความสนใจจากในปีนี้ คือ การใช้โซเชียลมีเดีย ที่ถูกพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อสร้างบิ๊กดาต้า และเปิดตลาดซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวของสมาชิก ออกสู่ตลาดโลก ซึ่งโครงนี้อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงสิ้นค้าด้านการท่องเที่ยวไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากในปัจจุบันประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซี่ยนต่างพึ่งพิงลูกค้าจากจีนเป็นหลัก แต่หากโครงการนี้เสร็จสิ้นอาจนำสิ้นค้าทั้งหมดในอาเซี่ยนเชื่อมโยงกัน แล้วนำไปเส้นทางสู่ตลาดโลก 

     โดยครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากมาตราการจากปี 2018 คือ ผลักดันให้อาเซียนให้เป็น “ Single Destination” หรือจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด ASEAN – Sustainable Connectivity, Boundless Prosperity เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวมของ ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวทางเรือสำราญ (Cruise Tourism) และการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) โดยรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ ‘ทั้งภูมิภาค’ ตามนโยบายของภาคการท่องเที่ยวภายใต้เสาหลักประชาคมอาเซียน (AEC) และตามแนวทางขององค์การการ ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ซึ่งประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืน 

        ล่าสุด จากงานท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 28  ณ  เมืองฮาลอง เวียดนาม  เมื่อต้นปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีบทบาทหลักในการเป็นผู้ประสานงานหลัก โครงการ Self Drive (การขับรถด้วยตนเอง) , Gastronomy Tourism (การท่องเที่ยวเชิงอาหาร), Tourism Investment (การลงทุนด้านการท่องเที่ยว) และไฮด์ไลท์สุดท้าย คือ Tourism for ALL (การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล) ที่มีเป้าหมาย เพื่อ กระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้เกิดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ที่จะมีการหารือถึงระบบป้องกันภัย, Wellness, อารยสถาปัตย์ ตลอดจนการให้บริการทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

         

       คุณ มิ่งขวัญ เมธเมาลี (ประธาน) สมาพันธ์ ธุรกิจท่องเที่ยวอาเซี่ยน FATA ,(อุปนายก) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA  และในฐานะดำรงณ์ตำแหน่งใหม่ (ประธาน) ASEANTA จึงได้ถือโอกาส ต่อยอดรัฐบาลไทย ประกาศนโยบาย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ คือ Seminar & Business Matching ,Champaign Marketing : that will be included FAM tours (เฟรมทริป อัฟเดรทสินค้า อาเซี่ยน) และประกาศจัดงานใหญ่ Training Tourism for ALL ( อบรมความพร้อมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในเดือนสิงหาคม นี้

        การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดจากครั้งแรกในไทย เมื่อปี 2018 โดยปีนี้ มาเลเซีย ได้รับโหวตในที่ประชุมสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน กอปกับ ในปี 2020 จะเป็นปีทองของการท่องเที่ยวมาเลเซีย ภาครัฐจึงขาลรับสนับสนุนในการจัดงานเพื่อถือโอกาสโปรโมทได้การท่องเที่ยวมาเลเซีย ดินแดน ที่ถูกให้ขนานนามให้เป็นเพชรน้ำงาม แห่ง ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนที่ คงเสน่ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผู้คนเป็นมิตร อาหารเลิศรส เทศกาลสุดประทับใจ อีกทั้งการผสมผสานหมู่บ้านเก่าแก่กับตึกสูงเสียดฟ้าทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 

     สมาคม มาเลเซียธุรกิจท่องเที่ยว หรือ MATTA คาดว่า ผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้อาจมีมูลค่าการซื้อขายมากถึง 100 ล้านบาท และยังเป็นโอกาสโปรโมทประเทศมาเลเซียโดยสามารถทำธุรกิจโดยตรงกับประเทศสมาชิกกว่า 250 บริษัท แบบระยะยาว และพร้อมสนับสนุนเจ้าภาพใหม่ในการประชุมครั้งหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในกลุ่มพันธมิตร Datuk Kl Tan ( President Malay sian Association Of Tour And Travel Agents MATTA ) กล่าว

Share.

About Author

Leave A Reply