ด่วน .. ” อาสาสมัครเพื่อนไทย ” เปิดรับผู้สนใจ ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

0

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

  ” ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ” (Friends From Thailand – FFT.) รอบ 2/2562 จำนวน 26 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 

     สาขา Agricultural Development  (นักพัฒนาการเกษตร)
1. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   6 ตำแหน่ง
2. ปฏิบัติงาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   2 ตำแหน่ง
3. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  2 ตำแหน่ง
4. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  2 ตำแหน่ง
5. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  2 ตำแหน่ง
6. ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรตองกา  2 ตำแหน่ง 
7. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐฟิจิ  2 ตำแหน่ง
8. ปฏิบัติงาน ณ หมู่เกาะโซโลมอน  2 ตำแหน่ง
9. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐวานูอาตู  2 ตำแหน่ง
10. ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 2 ตำแหน่ง

      สาขา นักออกแบบผลิตภัณฑ์/นักจัดการท่องเที่ยว
11. ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 2 ตำแหน่ง

   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
– มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร) *
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ
– มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัคร
——————————–
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2562
——————————–
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ 

หรือที่ www.psds.tu.ac.th/news คลิกที่นี่
โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1044

Share.

About Author

Leave A Reply