หลาย ๆ ท่านอาจสงสัยว่าปิดภู “เขาทำอะไรกัน”

0

1.เก็บป้ายสื่อความหมายทั้งหมด
2.เก็บไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามเส้นทางเดิน

-เพื่อเอามาซ่อมแซม
-เพื่อยืดอายุการใช้งาน
3.ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางเดิน
-ทำเป็นหลังเต่า เพื่อป้องกันการเป็นหลุมเป็นบ่อ
4.ลาดตระเวน เฝ้าระวังการล่าสัตว์ 

Share.

About Author

Leave A Reply