“หลังสวน” มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 จังหวัดชุมพร .. คึก .. คนแห่วิ่งแหวกทะเล นับพัน

0

จังหวัดชุมพรจัดการแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการอนุรักษ์ ซึ่งถือเป็น “หนึ่งเดียวในสยาม”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่บริเวณชายหาดปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการอนุรักษ์

และให้จังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็น “หนึ่งเดียวในสยาม” ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” ระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่ง นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นจำนวนมาก

สำหรับ การแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ระยะทาง 14 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวจากบริเวณเรือจักรีนฤเบศรจำลอง ชายหาดปากน้ำหลังสวน ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเล และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร โดยนักกีฬาต้องวิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร ก่อนถึงเส้นชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน “วิ่งฟันรัน” ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าเส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี รักษาประเพณีอันดีงามไว้สืบเป็นประจำทุกปี

Share.

About Author

Leave A Reply