สสว.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

0

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562” ซึ่งจัดขึ้นโดย สสว. โดยมี ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ  อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ พลาริน แย้มจินดา  สุทธิกานต์ มาสำราญ  ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล  ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ และ ดร.สิทธินาถ สรรพานิช มาร่วมงานด้วย ที่ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

Share.

About Author

Leave A Reply