“หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี”

0

มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับชาวชุมชนหนองจอก จัดงานเปิดบ้านย่านชุมชนเก่า ครั้งที่ 3 “หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” เสาร์และอาทิตย์ 29 – 30 มิถุนายนนี้

ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับชาวชุมชนตำบลหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กำหนดจัด งานเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก ครั้งที่ 3 ตอน “หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” ภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทย ขึ้นรถไฟ ไปหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ สระบัวข้างวัดหนองจอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรม และศิลปกรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างคุณค่าของพื้นที่ชุมชนหนองจอกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้าจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บัวหลวงพระราชินีที่หนองจอก” การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้องท่องเสน่ห์บัวหลวงพระราชินี” การแข่งขันตำขนมจีนพื้นบ้านประเภทลีลาสวยงาม การแข่งขันกินขนมจีน ส่วนภาคเย็นเวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์จากสถานีรถไฟเพชรบุรี ถึงสถานีรถไฟหนองจอก อ.ท่ายาง พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญจากมัคคุเทศก์ชุมชน เมื่อถึงสถานีรถไฟหนองจอก ชาวชุมชนหนองจอกให้การต้อนรับประธานในพิธีพร้อมเยี่ยมชมถนนดอกไม้ กราบนมัสการ พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก

จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการของดีพื้นบ้าน อาหารหนองจอก สาธิตการทำอาหารและขนมจากบัวหลวงพระราชินี การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบบริเวณสระบัวข้างวัดหนองจอก ภาคค่ำพบกับไฮไลท์การแสดงแสง สี เสียง ชุด “หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นที่จากชาวชุมชนหนองจอก นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมงานที่ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนชาวเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวร่วมงานเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก ครั้งที่ 3 ตอน “หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 29 – 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ บริเวณสระบัวข้างวัดหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.พิชชานันท์ กรีดกราย โทร. 085-181-5754 และ น.ส.วราลี ม่วงสด 080-658-5608.

Share.

About Author

Leave A Reply