นักวิ่งใจบุญ ชวนเพื่อนรักสี่ขาขนปุย ร่วมวิ่งการกุศล CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019

0

(จ.สงขลา) – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยชมรม CPF Running Club ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019 เดิน-วิ่ง กับเพื่อนสี่ขาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนักวิ่งชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1,550 คน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสุขภาพ พร้อมชวนเพื่อนรักสี่ขาขนปุย จำนวน 30 ตัว เข้าร่วมวิ่งด้วย โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้แก่การแข่งขันวิ่งการกุศล CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019 ในครั้งนี้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน ซีพีเอฟจะมอบให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ ดูแลสุขภาพสัตว์จรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นทุนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษา และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานเอกชนอีกด้วย

นายวิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ กล่าวว่า ชมรมฯ จัดเดิน-วิ่งการกุศล CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019 เดิน-วิ่ง กับเพื่อนสี่ขา เป็นการจัดวิ่งการกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาวิ่งออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ พร้อมกับได้ตอบแทนคุณสังคม และที่เลือกจัดงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากพนักงานของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นศิษย์เก่า อีกทั้งซีพีเอฟและมหาวิทยาลัยได้ลงนามส่งเสริมด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิต และกิจกรรมของนักศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 235,000 บาท จะมอบสมทบทุนในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

CPF RUN FOR CHARITY 2019 ครั้งต่อไป “CPF & KPI CHARITY RUN 2019” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ อู่ทหารพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ./

Share.

About Author

Leave A Reply