บางกอกแอร์เวย์สแจ้งปรับย้ายระบบการให้บริการผู้โดยสาร 13–14 กรกฎาคม 2562

0

กรุงเทพฯ  / 3 กรกฎาคม 2562 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งปรับย้ายระบบการให้บริการผู้โดยสาร ได้แก่ ระบบสำรองที่นั่ง ระบบออกบัตรโดยสาร ระบบควบคุมการสำรองที่นั่ง และระบบเช็คอินผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลถึงการใช้บริการของผู้โดยสารของสายการบินฯ

สายการบินฯ จะทำการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการผู้โดยสารมาเป็นระบบอัลเทียของอะมาดิอุส โดยจะมีการดำเนินการดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และจะเสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 06.00 น.  (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถทำการสำรองที่นั่ง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง และเช็คอินออนไลน์  ทั้งทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Call Center โทร 1771 ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ทั้งนี้ บริการเช็คอินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ (Web check-in) โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile check-in) และตู้คีออส (Kiosk check-in) จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม2562 เวลา 22.00น. และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.  โดยผู้โดยสารสามารถรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bangkokair.com

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะสำรองที่นั่ง และ/หรือออกบัตรโดยสาร ทางสายการบินฯ แนะนำให้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนช่วงวันและเวลาดังกล่าว และสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562 สายการ บินฯ แนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการเช็คอิน พร้อมทั้งแสดงบัตรโดยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ให้บริการข้อมูลผู้โดยสาร โทร 1771 หรือ 02 2706699 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทางอีเมลล์ reservation@bangkokair.com

Share.

About Author

Leave A Reply