.. ทีเส็บ .. รุก เชียงใหม่ หวังสร้างตลาด Mice ช่วง หน้าฝน

0

ทีเส็บ ชูแนวคิดการจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน ในงาน “ MICE Events in the Rain” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทีเส็บได้จัดขึ้นร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และพันธมิตรจากภาคธุรกิจเอกชน

โดย เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการทีเส็บ นำทีมและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน “MICE Events in the Rain”ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทีเส็บได้จัดขึ้นร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และพันธมิตรจากภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน ขึ้นกล่าวแถลงข่าวในครั้งนี้

ในด้านแนวคิดจัดงานไมซ์ช่วงฤดูฝน MICE Events in the Rain ทีเส็บพร้อมร่วมแรงและร่วมมือ สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ในช่วง Green Season เพราะเชื่อมั่นในทรัพยากรไมซ์ของทางจังหวัดที่มีการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักเดินทางไมซ์ ดังตัวอย่าง 2 ชุมชน คือ ชุมชนป่าตาลและชุมชนโหล่งฮิมคาว

ทั้งนี้ ทีเส็บจะยังคงเดินหน้าร่วมทำงานกับจังหวัดเชียงใหม่สำรวจเส้นทางเพิ่มเติมหรืองานระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา 7 Magnificent MICE Themes เพื่อใช้เป็นจุดขายให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ นอกจากนี้ งาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม นี้ ถือเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจในภาคเหนือ

Share.

About Author

Leave A Reply