.. ทีเส็บ .. เจาะ ขอนแก่น นำล่อง เมือง MICE CITY

0

ทีเส็บลงพื้นที่ต่อยอดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้ ระยะที่ 2 (Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019) เริ่มจังหวัดแรกที่ขอนแก่น เมือง MICE CITY

โดย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีเส็บโดยส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Workshop) ภายใต้ โครงการ MICE 7 Themes 2019 เพื่อสนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยกระดับเพิ่มเติมกิจกรรมที่สามารถรองรับกลุ่มนักธุรกิจไมซ์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของจังหวัดขอนแก่นต่อยอดจากปีที่ผ่านมา กิจกรรมนี้มี คุณกฤษณี ศรีษะทิน ประธานฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA ร่วมเป็นเป็นวิทยากร โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มผู้ซืัอซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจไมซ์ ให้มีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในจังหวัด

งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานประจำจังหวัด คุณเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนหมู่บ้านชุมชนนวัตวิถี บ้านเซินเหนือ บ้านหนองบัวน้อย บ้านภูผาม่าน อีกทั้ง ร้านอาหารโรงสี สวนเกษตรมีกินฟาร์ม และ อีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการยกระดับเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ใหม่ๆ ในจังหวัด ร่วมทำกิจกรรมแนวทางบริหารจัดการยกระดับสินค้าและบริการในชุมชนให้สามารถแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่หรือชุมชน เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์คุณภาพเข้าสู่เมืองอีกทางหนึ่ง

Share.

About Author

Leave A Reply