เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม”

0

นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนางสุนันทา  สมบุญธรรม  ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม” การจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ สนับสนุนและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์  โดยมี ผศ.ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า พร้อมด้วยนายสมโภชน์  กาญจนาภรณ์ กรรมการบริหาร และนายวันชัย  จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ  ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

Share.

About Author

Leave A Reply