วิริยะฯปรับทัพพัฒนาเมล็ดพันธุ์ตัวแทนประกันภัย

0

วิริยะประกันภัย จัดงาน “อยากเล่าเรื่อง…ให้เพื่อนฟัง” #5  ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ตัวแทนวิริยะประกันภัย” ที่ร้าน กับข้าวกับปลา ชั้น 5 เทอร์มินัล 21 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดย นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย  เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนงานต่างๆ ให้ก้าวทันไปกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอกย้ำความเป็น ‘ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย’ และหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนก็คือตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 คน และมีสำนักงานตัวแทนกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วไทยอีก 300 กว่าแห่ง

วิริยะฯมีตัวแทนมืออาชีพ ที่มีความรู้รอบด้านประกันภัย มีรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับชาติ ‘รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น’ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งตัวแทนบริษัทฯสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศนี้มาครอบครองทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง  แต่บริษัทยังไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพตัวแทน ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่สังคมเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ก่อให้เกิดคำถามว่าวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายในอุตสาหกรรมประกันภัยยิ่งนัก แต่สำหรับบริษัทฯ เป็นโจทย์ที่บริษัทมีคำตอบอยู่แล้ว และเป็นคำตอบที่ได้มาจากประสบการณ์ในการให้บริการประกันภัยมากกว่า 72 ปีว่า วิชาชีพตัวแทนยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมิได้เป็นปัญหากับตัวแทน แต่กลับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้การทำงานของตัวแทนประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มเติมตัวแทนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มุ่งเน้นให้ตัวแทนวิริยะประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ รวมไปถึงความตระหนักในจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีอยู่กว่า 300 แห่งให้เป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียวกับบริษัท  เพื่อให้การจัดการงานด้านบริการและงานขายที่มีประสิทธิภาพ

Share.

About Author

Leave A Reply