เสพงานศิลป์ เติมเต็มความสุขให้ชีวิต “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21”

0

นางเมธ์วดี นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 กล่าวว่า “ศิลปะคือการสร้างสรรค์ความงามที่มีคุณค่าต่อจิตใจมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับพานาโซนิคที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความสุข ความสมบูรณ์ให้กับชีวิตทุกคน  ศิลปินไม่ใช่แค่สร้างความสุข แต่ยังช่วยเหลือสังคมไทยในแง่ของการช่วยสะท้อนภาพของสังคมในแง่มุมต่างๆ ทั้งความจริง ความดี และความงาม อีกทั้งช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน พร้อมทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น 
        และด้วยเหตุนี้ พานาโซนิค จึงเกิดแนวความคิดจัดการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 21 ปีที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบสานผ่านผลงานจิตรกรรมอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นอิสระ มีเวทีแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อวงการศิลปะระดับประเทศ 
        สำหรับนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 ได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ มีทักษะในการสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น สามารถถ่ายทอดแนวความคิดและตัวตนของศิลปิน โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น รวมถึงสะท้อนภาพชีวิตและสังคมผ่านผลงานอันเป็นอัตลักษณ์  และเชื่อว่าผลงานที่จัดแสดงจะช่วยกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบรรดาลใจสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพต่อไปในอนาคต”  

Share.

About Author

Leave A Reply