เปิดผลประกอบการซีพี ออลล์ และบริษัทย่อย ไตรมาส 2 ปี 62

0

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 143,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10.6 โดยปัจจัยหลักที่ทําให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น มาจากรายได้การขายสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อรวมถึงธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “สยามแม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขา เพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้า และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก
ในไตรมาส2/2562 ทางกลุ่มบริษัทรับรู้การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 809 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง หากแยกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออก กำไรจากการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตในระดับที่สูงและต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา

Share.

About Author

Leave A Reply