ก.เกษตรฯ ร่วมเดินหน้าโครงการปลูกป่าต้นน้ำยม ปี 4 กับชมรมคอลัมนิสต์ฯ

0

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ที่ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กรมป่าไม้ ,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นคณะจัดงาน

ทั้งนี้ความสำเร็จ จากโครงการปลูกป่าต้นน้ำยม 3 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตัวและทำให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธารไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง และได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ครั้งนี้เป็นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่าง 14-15 กันยายน 62 บนพื้นที่ 300 ไร่ ณ ห้วยดงดำ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขอบคุณกรมป่าไม้ ,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งประชาชนทุกคนที่ช่วยกันปลูกป่าและรักษาป่า เพื่อเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปยังหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2519 ว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง” ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

Share.

About Author

Leave A Reply