“พระธรรมกิตติเมธี” ส่องสิ่งสงสัย ตอบปัญหาธรรม ชี้ทางสว่างรับมืออุปสรรคในชีวิต

0

 มนุษย์เรานั้นล้วนแต่แสวงหาความสุขไม่ว่าจะทางโลก หรือทางธรรม ซึ่ง “พระธรรมกิตติเมธี” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ได้แนะนำกุศโลบายสร้างสุขซึ่งทุกคนมีติดตัวอยู่แล้ว นั่นก็คือ “ลมหายใจ”เมื่อหายใจเข้าก็ว่าสุขหนอ หายใจออกก็ว่าสุขหนอ เมื่อจิตตั้งมั่นเช่นนี้แล้ว ใจก็จะเป็นสุขได้โดยง่าย   แต่เพื่อให้สุขแล้ว ได้สว่างกระจ่างแจ้งด้วย ท่านเจ้าคุณจึงได้มีเมตตามา “ส่องสิ่งสงสัย” ไขข้อข้องใจ ตอบคำถามธรรมให้แก่ผู้ที่มาฟังธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดขึ้นโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ประเทศไทย โดยปีนี้ได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 23 แล้ว ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ซึ่งได้หยิบยกปัญหาธรรมที่น่าสนใจมาแบ่งปันดังนี้

ถาม จะรับมือกับอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตที่มากมายเหลือเกินได้อย่างไร ?ตอบ ขอให้คิดว่าอุปสรรคมีมากเท่ากับความราบรื่น เหมือนความชั่วมีเท่าความดี ถ้าเราทำความดีหมดความชั่วก็ไม่เกิดหรือกิเลส แม้แต่พระอรหันต์ หรือพระพุทธเจ้า กิเลสก็อยู่รอบๆ แต่กิเลสไม่สามารถเกาะเกี่ยวจิตใจของเราได้ ถ้าเราเอาชนะได้แล้วเด็ดขาด ดังนั้น อุปสรรคมีมากเท่าไหร่ แต่ถ้าเรายึดมองแต่ความราบรื่นไว้อุปสรรคก็จะหลบหลีกเราไป พึงระลึกไว้ว่า “อุปสรรคเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถจงใช้ปัญญาแก้ปัญหา”ถาม การที่เราเห็นคนอื่นทำไม่ดีไม่เหมาะสม แล้วจิตเราตกเราจะยกจิตของเราขึ้นมาได้อย่างไร ?ตอบ เราก็อย่าทำเช่นนั้นเด็ดขาด เห็นอะไรไม่ดีก็พึงรู้ตัวว่า ถ้าเราทำตามเขาเราก็จะไม่ดีเช่นเดียวกัน ให้ทำแต่สิ่งดี ใครจะชั่วอย่าไปชั่วด้วย เพราะเราทำดี ความดีได้ที่เรา ผู้อื่นทำไม่ดีความไม่ดีก็ได้ที่เขาถาม เราสามารถใช้กรรมให้หมดในชาติเดียวได้หรือไม่ตอบ ไม่แน่นอน คำว่าใช้กรรมหมด หมายถึงบรรลุอรหันต์เท่านั้น กรรมไม่สามารถหมดง่ายๆ แม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็อาจจะยังมีกรรมเหลืออยู่ เช่น พระมหาโมคคัลลานะอดีตชาติเคยทุบตีมารดา เพราะหลงภรรยา ถึงจะกลับใจได้ภายหลัง พอชาติสุดท้ายได้บรรลุอรหันต์ แต่กรรมที่ทุบแม่ก็ยังตามมา แม้จะเป็นพระที่มีฤทธิ์สามารถเหาะได้กำบังกายได้ แต่สุดท้ายก็ถูกโจรทุบจนปรินิพพานถาม คนธรรมดาจะสามารถเข้าถึงนิพพานได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?ตอบ  คนที่บรรลุนิพพาน หรือบรรลุพระอรหันต์ล้วนมาจากคนธรรมดาทั้งนั้น แต่สร้างสมบารมีมามากน้อยต่างกัน คนที่สร้างมามากก็ได้มาเกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้า พอมาฟังธรรมของพระพุทธองค์เพียงเล็กน้อยก็บรรลุเลย เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ ที่สร้างบารมีมามากจึงบรรลุก่อนใคร หรืออย่างพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร แม้จะมาพบพระพุทธเจ้าทีหลัง แต่เป็นคู่พระอัครสาวกก็เพราะบารมีที่ได้สร้างสมมาหลายภพหลายชาติ ส่วนเราที่เกิดห่างไกลพระพุทธเจ้า ก็คนธรรมดาทั้งนั้น แต่ทำบุญมามากน้อยต่างกัน ไม่ว่าจะบรรลุขั้นโสดาบัน สกิทาคามี หรือ อนาคามี เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วกจะไปเกิดเป็นเทพ เป็นพรหม ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่บุญวาสนาเก่าและใหม่มาผสมกัน ถ้าบุญเก่ามี บุญใหม่ทำเต็มที่ ก็บรรลุอรหันต์เลยพ้นเวียนว่ายตายเกิดถาม ต้องการเลือกคู่ครองที่เป็นคนดี พระพุทธศาสนามีวิธีการเลือกอย่างไร ?ตอบ เลือกที่ศีลเสมอกัน ธรรมเสมอกัน ถ้าศีลธรรมไม่เสมอกันอยู่กันไม่รอด เอาแค่มีศีล 5 ซึ่งเป็นศีลของกัลยาณชน ให้เป็นสามีเทพบุตร ภรรยาเทพธิดา เรื่องนี้แนะนำให้อ่าน “เรือนชั้นใน เรือนชั้นนอก” ของ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ เขียนไว้ดีมากๆถาม การขออโหสิกรรมต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่จำเป็นต้องทำต่อหน้าหรือไม่ หรือต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นเวรกรรมต่อกันต่อไป ?ตอบ ต้องไปขอกันตรงๆ ต้องกล้าสารภาพความจริง แม้แต่พระสงฆ์ก็มีการขอขมากรรม หรือทำสามีจิกรรม (กรรมที่พอเหมาะพอควร) หรือในตอนออกพรรษา ก็ทำปาวารนา การขอขมานึกในใจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องกล้าไปขอขมาต่อหน้า

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Share.

About Author

Leave A Reply