บางกอกแอร์เวย์ส (สถานีภูเก็ต)รับประกาศเกียรติคุณระดับต้น

0

นายชัยวัฒน์ ทองพิมพ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ซ้าย)  เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับต้นปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562” จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยพลเอกอภิชาติ แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ (ขวา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

โครงการ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2562”  จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ โดยในปี พ.ศ. 2562 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สถานีภูเก็ต) สามารถบริหารงานให้ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานได้ติดต่อกันยาวนาน 102,704 ชั่วโมงทำงาน

Share.

About Author

Leave A Reply