ซีพี ออลล์ ติดท็อป 5 บริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของโลก

0

นิตยสาร IR magazine ในเครือ IR Media Group กลุ่มสื่อธุรกิจที่มีชื่อเสียง มากว่า 30 ปี ในฐานะสื่อที่ให้ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์ทั่วโลก ประกาศรายชื่อ 50 บริษัทชั้นนำอันดับแรกของโลกที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2019 ปรากฏว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการโหวตให้เป็น 1ใน 5  บริษัทสำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็น (Consumer Staples)

โดยในแต่ละปี IR Magazine จะทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักลงทุน และนักวิเคราะห์ในประเทศบราซิล แคนาดา ยุโรป จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหรัฐฯ เพื่อวิเคราะห์ถึงศักยภาพงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2.การกำกับดูแลกิจการ 3.การรายงานทางการเงิน 4.การจัดประชุมนักลงทุน 5.การใช้เทคโนโลยี และ6.ความสัมพันธ์กับนักลงทุนในภาพรวม ซึ่งปีนี้เป็นที่ 2 ที่ประกาศรายชื่อ 50 บริษัทอันดับแรกของโลก โดยจำแนกตามอุตสาหกรรมต่างๆ 10 ประเภท

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกับการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกกับบริษัท โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร 2 ทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง

Share.

About Author

Leave A Reply