สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาสงขลา พาตระเวน “เที่ยว ช้อป ชิม เช็คอิน สงขลา” ทดสอบศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวหลักและชุมชน

0

นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลากในด้านการท่องเที่ยว ด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเอกลักษณ์ของเมืองเก่า และอีกมากมาย ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองการค้าชายแดน และอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในครั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลา เพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลัก แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด  โดยได้คัดเลือกเส้นทางเที่ยวเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพ 5 ชุมชน ได้แก่ เมืองเก่าสงขลา สิงหนคร เกาะยอ สทิงพระ และบางกล่ำ

 

ทั้งนี้  Travelmanthailand จะได้นำเสนอตามลำดับต่อไป

 

Share.

About Author

Leave A Reply