ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมพัฒนาการผลิตที่ยั่งยืน ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมเป็ดเนื้อไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

0

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็ดเนื้อของไทยสู่มาตรฐานสากล ในงาน The 2019 Duck Meat Quality Conference จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตเป็ดเนื้อ คุณภาพสูง ปลอดภัย พร้อมร่วมยกระดับมาตรฐานผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ระดับสากล เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก

นายธนพล สกุลวิวรรธน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญผลิตและส่งมอบเป็ดเนื้อคุณภาพสูงและปลอดภัยให้ผู้บริโภคชาวไทย รวมทั้งยังได้ผลักดันการพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เป็ดสด และเป็ดแปรรูปไปยังตลาดกลุ่มประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในอาหารในระดับสูง โดยซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตสินค้าเป็ดรายเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และเป็นผู้ส่งออกเป็ดเนื้อรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่เข้มงวดของประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ลาว กัมพูชา และเมียนมาอีกด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังยึดมั่นกระบวนการผลิตเป็ดเนื้อที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลให้ ผลิตภัณฑ์เป็ดของซีพีเอฟเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ช่วยให้บริษัททราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักร นำไปสู่การวิจัย ให้เกิดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมรณรงค์ในการลดภาวะโลกร้อน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการลดผลกระทบจากดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้าน น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเป็ดเนื้อตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำโมเดลความสำเร็จของการผลิตไก่เนื้อต่อยอดสู่การผลิตเป็ดเนื้อของไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โชว์ 5 หัวใจหลักสำคัญของการยกระดับการผลิตเป็ดเนื้อไทยสู่มาตรฐานในระดับสากล ตั้งแต่ กระบวนการผลิตแบบครบวงจรที่สามารถควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ใช้อาหารเป็ดที่มีคุณภาพ ใช้พืชเป็นวัตถุดิบ 100% เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเป็ด ควบคู่กับการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่ใช้ฮอร์โมน และเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิดตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

“ซีพีเอฟ ยังได้ร่วมถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดของไทย ส่งมอบสินค้าปลอดภัย คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตเป็ดระดับโลกต่อไป” น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าวปิดท้าย./

 

Share.

About Author

Leave A Reply