ซีพีเอฟได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น

0

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in Sustainability Awards) แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภายในงาน SET Awards 2019 พร้อมยินดีในโอกาสที่ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ภายใต้ 3 เสาหลักความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

Share.

About Author

Leave A Reply