เครือซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกกำลังอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

0

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  นำพนักงานซีพีเอฟและเครือซีพี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม  อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ร่วมกับชุมชน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ต่อยอดโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน  พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปูแสมช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ระบบนิเวศ ตอกย้ำแนวคิด    SEACOSYSTEM  เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

นายสุธี สมุทระประภูต   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  กล่าวว่า  ซีพีเอฟส่งเสริมการทำกิจกรรมของพนักงานในองค์กร เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  โดยได้จัดกิจกรรม “พากัน ยกก๊วน มีสาระยกแก๊ง” นำพนักงานของซีพีเอฟ  พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ ต. บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ซึ่งออกแบบโดยชุมชนและบริษัท โลคอล อไลค์ จำกัด  มีซีพีเอฟให้การสนับสนุนเพื่อให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ต่อยอดการดำเนินโครงการ   “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”

กิจกรรมในครั้งนี้  ซีพีเอฟยังได้ร่วมมือสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์  ปล่อยพันธุ์ปูแสม 500,000 ตัว  ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)   ตอกย้ำแนวคิด “SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

 เนื่องจากปูแสมเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำหน้าที่พรวนดิน  สร้างปุ๋ย ให้แก่ป่าชายเลน  ซึ่งพันธุ์ปูแสมที่จะนำไปปล่อยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายบ้านปากมาบ  ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม ที่ดำเนินกิจกรรม ธนาคารปูนวัตกรรมและมีการปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา

“ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมนำร่องปล่อยพันธุ์ปูแสมในพื้นที่ปลูกป่า โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน  ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชนอื่นๆ  กิจกรรมในครั้งนี้  เรายังได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนซึ่งสามารถเก็บขยะ ทั้งโฟม ขวดพลาสติก ฯลฯ  ได้ถึงกว่า 140 กิโลกรัม ” นายสุธี กล่าว

Share.

About Author

Leave A Reply