จิตอาสา MBK Spirit รวมพลังอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย

0

น.ส.ศตกมล วรกุล ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.เอ็มบีเค ได้นำพนักงานจิตอาสา MBK Spirit กว่า 80 ชีวิต จากกลุ่มธุรกิจในเครือเอ็มบีเค จัดกิจกรรม “ขอ 1 วัน ทำดีปี 2 ณ ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ลงพื้นที่ศึกษาวิธีพัฒนาชุมชน ริมปากแม่น้ำ พร้อมทำกิจกรรมเก็บขยะปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลนและชายหาดในชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ร่วมกับคนในชุมชนอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ กว่า 80% ของขยะในทะเล ล้วนมาจากกิจวัตรในชีวิตประจำวันของมนุษย์บนภาคพื้นดิน  อีกทั้งสัตว์ทะเลหายาก ได้ล้มตายลงจากการกิขยะพลาสติก หรือถูกปิดกั้นทางเดินหายใจจากขยะที่ลอยอยู่ในทะเล ถือเป็นความรัผิดชอบของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องช่วยชีวิตและดูแลรักษาท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เพื่ออนุรักษ์สิ่วงแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน

Share.

About Author

Leave A Reply