3 ทศวรรษ ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

0

จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี  2562  ในโอกาสดำเนินงานครบรอบ  3 ทศวรรษ ให้กับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร)  และอีก 45  โรงเรียน  โดย นายสมบูรณ์  ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   เป็นตัวแทนรับมอบฯ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียน  โดยมี  นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มอบโครงการฯ  ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ.เชียงราย      

       
     
ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  มาตั้งแต่ปี 2532  มีเป้าหมายเพื่อร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กเและเยาวชนในชนบทและถิ่นทุรกันดาร  จนถึงปี  2562  มีจำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น  824 แห่ง  ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนมากกว่า  150,000 คน

Share.

About Author

Leave A Reply