ซีพีเอฟพัฒนาชุมชนคลองเตยถวายในหลวงร.10

0

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่าบริษัทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยความปลื้มปิติที่ได้มีส่วนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ขณะเดียวกันความดีที่ได้ทำยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวไทยในชุมชนแออัดด้วย ทั้งหมดนี้สอดคล้องต่อค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

ล่าสุด ซีพีเอฟ ได้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย ในเฟสที่ 2 เป็นจำนวน 40 หลัง คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านบาท โดยได้ดำเนินไปแล้ว 28 หลัง การซ่อม-สร้างบ้านในชุมชนแออัดคลองเตยเฟสที่ 2 นี้ เป็นบ้านในชุมชนล๊อค 4-5-6 จัดวางในลักษณะเป็นหมู่บ้าน โดยบ้านทุกหลังมีแบบแปลนเหมือนกัน  ให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ ทั้งนี้ คาดว่าบ้านจะแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบได้ทั้งหมดในวันที่ 31 มกราคม 2563

​อย่างไรก็ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดภาคกลาง เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ ๑ กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

ด้านนายธงชัย ทองโอ รองประธานคนที่ 2 ชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตย กนรุงเทพฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่ซีพีเอฟ.เข้ามาเติมเต็มให้กับชุมชนแห่งนี้ ที่จะได้บ้านหลังใหม่ บ้านที่พี่น้องในชุมชนทุกหลังคาเรือนฝันอยากจะได้ แต่ด้วยรายได้ และอาชีพที่ไม่มั่นคง ส่งผลให้ทำไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอยู่กันอย่างแออัดกับบ้านไม้ที่เก่าผุพัง แต่พอซีพีเอฟ.เข้ามารื้อบ้านเก่าพร้อมสร้างบ้านให้ใหม่ มีห้องน้ำ มีห้องครัว มีห้องนอน มีห้องรับแขก และมีสวนหย่อมเล็กๆที่ใช้ร่วมกัน ชุมชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทันที ที่สำคัญสิ่งแวดล้อมด้านสุขอนามัยที่คนในชุมชนไม่รู้จัก วันนี้ได้เห็น ได้สัมผัสกันแล้ว ชาวชุมชนพัฒนา4-5-6  ดีใจมาก

“ ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวชุมชนขอขอบคุณซีพีเอฟ.กองทัพบก กรุงเทพมหานครและทุกองค์กรที่ร่วมโครงการมอบบ้านหลังใหม่ให้ พวกเราดีใจมาก” นายธงชัยกล่าว

พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. คนที่ 2 กองทัพบก กล่าวว่า การซ่อมแซมบ้านในชุมชนแออัดคลองเตย กองทัพภาคที่ 1 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ จึงได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมครั้งนี้ เป็นเฟสที่ 2 ซึ่งมีแผนจะทำการซ่อมปรับปรุงจำนวน 40 หลัง แต่ในขั้นต้นได้ดำเนินการก่อน จำนวน 28 หลัง ส่วนในชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 ลักษณะการดำเนินการแตกต่างจากเฟส 1 ซึ่งกระจายไปในหลายชุมชน และบ้านแต่ละหลังมีแบบแปลนไม่เหมือนกัน ต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่บ้านทุกหลังมีแบบแปลนเหมือนกันทั้ง 28 หลัง โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 และกำหนดแล้วเสร็จส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2563

 

พล.ต.รังสี กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการเป็นเฟสแรก จำนวน 40 หลังใน 13 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนริมคลองวัดสะพาน จำนวน 2 หลัง ชุมชุนวัดคลองเตยใน 1 จำนวน 3 หลัง ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 จำนวน 3 หลัง ชุมชุนวัดคลองเตยใน 3 จำนวน 1 หลัง ชุมชนพัฒนา คลองเตย ล็อค 1-2-3 จำนวน 5 หลัง ชุมชนพัฒนา คลองเตย ล็อค 4-5-6  จำนวน 6 หลัง ชุมชนพัฒนาใหม่ 4 หลัง ชุมชนล่มเกล้า จำนวน 1 หลัง ชุมชนหัวโค้ง จำนวน 9 หลัง ชุมชนน้องใหม่ จำนวน 3 หลัง ชุมชนปิยวัชร จำนวน 1 หลัง ชุมชนสวนอ้อย จำนวน 1 หลัง และชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ จำนวน 1 หลัง

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1  เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 เป็นต้นมา

Share.

About Author

Leave A Reply