เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดพื้นที่แสดงผลงานศิลปะภาพวาดเด็ก ใน3จชต.

0

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดพื้นที่จัดงาน การแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานเด็กที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้” ในหัวข้อ “พลังแห่งรัก” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เพื่อชิงรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ประชาชนสามารถเข้าชม “การแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานเด็กที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้” โดยทางกระทรวงฯ จะนำผลงานที่ชนะการประกวด ทั้ง 52 ชิ้น มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โซน Outlet in town ชั้น 5 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth

Share.

About Author

Leave A Reply