พิพัฒน์ นำทีม ลงพื้นที่เยาวราช สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลตรุษจีน 2563

0

พิพัฒน์ รัฐกิจประสาร “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเทศกาลตรุษจีน 2563 

โดยเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดให้มีการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเทศกาลตรุษจีน น.บริเวณ วงเวียนโอเดียน ถนน เยาวราช ในระหว่างวันที่  23-25  มกราคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ ตามปฏิทินของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีน 

       ด้วยเหตุนี้จึงมีการเดินทางจับจ่ายใช้สอยของไหว้เทพเจ้าและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว  จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก เดินทางไปยังพื้นที่กิจกรรมซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ  ประกอบกับ ประเทศไทย ในเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งการจับจ่าย และรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในช่วงตรุษจีนก็คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน

     และด้วยสาเหตุที่เป็นช่วงวันหยุดยาว หรือ golden week  ข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปีล่าสุด อีกทั้งนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมีจำนวนสูงกว่าสิบล้านคน และสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า 5.8 แสนล้านบาท 

    ซึ่งตามที่ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมเกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งการท่องเที่ยวคุณภาพนั้น รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยบูรณาการและทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ กับทุกหน่วยงาน


 ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  นำโดย พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล  จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563  ณ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ 

     โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการระดมสรรพกำลัง เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ อันได้แก่  กองทัพบก กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ และ กองบังคับการตำรวจจราจร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวก ให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว และประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

และการปล่อยแถวในวันนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาลและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อมจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และป้องกันปราบปรามเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ ในการนี้ Mr.Li Chunlin กงสุลใหญ่ และ Mr.Zhou Guangxu
กงศุลและเลขานุการโท พร้อมด้วย Mr.Yin Ji ผู้ช่วยทูต จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Share.

About Author

Leave A Reply