พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี แนะตั้งเข็มทิศชีวิต…คิดแล้วลงมือทำ

0

ทำวันละนิด ดีกว่าคิดแล้วไม่ทำ”

หนึ่งในวรรคทองที่ พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี” เจ้าอาวาสวัดโนนงิ้ว จ.บุรีรัมย์ ได้มามอบไว้ให้เป็น เข็มทิศชีวิต” แก่ผู้ที่มาร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
ท่านพระครูได้ยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในการเดินตามเข็มทิศที่ตั้งไว้จนประสบความสำเร็จ โดยทรงตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการค้นหาความจริงของชีวิต เพื่อนำพามนุษย์ให้หลุดพ้นความทุกข์ จึงได้สละความสุข สละทรัพย์สมบัติ สละความยิ่งใหญ่แห่งจอมจักรพรรดิราช ออกเดินทางแสวงหาความจริง แม้จะเจออุปสรรคเพียงใดก็มิทรงย่อท้อต่อความยากลำบาก จนตรัสรู้ อริยสัจ 4”

ทั้งนี้ ที่พระพุทธองค์ประสบความเร็จได้นั้น ด้วยทรงมีสิ่งสำคัญ 3 อย่าง ประการแรก ทรงมีพุทธบารมี หรือบารมีเดิมมาก เพราะว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงสั่งสมบารมีถึง 4 อสงไขย แสนมหากัป สำหรับเราหากวัดบารมีเดิมไม่ได้ ก็ให้หมั่นสร้างความดี ทำบุญสั่งสมบารมีใหม่เอาไว้ เมื่อเกิดบารมี ก็จะมีวาสนา คนที่มีวาสนาปลูกข้าวก็งาม ปลูกมะขามก็โต ปลูกแตงโมก็แดง สั่งสมบารมีเอาไว้จนกว่าจะสุกงอมพร้อมเต็มที่ ประการที่สอง พระพุทธเจ้าทรงมีแผนที่ดี คือทรงวางแผนเอาไว้ตั้งแต่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต โดยตรวจสอบกาลเวลาของมนุษย์ ทรงเลือกชมพูทวีป เลือกมัธยมประเทศ เลือกตระกูลกษัตริย์ และเลือกพระมารดา เมื่อปัจจัยทุกอย่างลงตัวจึงเสด็จลงมา และประการสุดท้าย คือ ทรงมีเพื่อนดี เช่นเมื่อทรงตัดสินพระทัยออกผนวชก็มีนายฉันนะ และม้ากัณฐกะให้ความช่วยเหลือ เมื่อมาอยู่ที่ชายฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ได้พบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เมื่อตรัสรู้แล้วก็แวดล้อมไปด้วยอัครสาวก อัครสาวิกา ช่วยเผยแพร่พระศาสนา จึงทำให้ทรงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี ยังแนะอีกด้วยว่า จะทำอะไรก็ตาม หากตั้งมั่น และมุ่งมั่นแล้ว ทุกอย่างย่อมประสบความสำเร็จได้  ทำสิ่งใดให้ทวนกระแสกิเลส อย่าทิ้งอุดมการณ์ อย่าทิ้งเป้าหมาย แม้จะพบความยากลำบากบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา เปรียบดังทะเลยังมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นก็ต้องผ่านอุปสรรค เข็มทิศชีวิตเราตั้งเอาไว้เอง จะเดินไปตามหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเราเอง

บางวันสุขสดชื่น บางคืนต้องเหนื่อยและเหน็บหนาว

บางวันเจ็บปวดร้าว บางคราวก็ต้องกลืนน้ำตา”

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”  สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Share.

About Author

Leave A Reply