ชวนคนเมืองสนใจอนุรักษ์เสือโคร่ง อนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

0

ทำไมคนเมืองต้องให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์เสือโคร่งและ

การออกแบบจะมาช่วยการอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้งได้อย่างไร?

พบคำตอบได้ใน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ที่ยกทัพดีไซน์เนอร์กว่า 1,000 ราย มาเนรมิตกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์สุดชิค และนำแนวทางการออกแบบมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจากเมืองไปถึงผืนป่า

ชมนิทรรศการ “Tiger City” โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailandนำเสนอเรื่องราวของการรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และการอาศัยอยู่ร่วมกันของ คน” และ สัตว์ป่า” ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผ่านการออกแบบข้อมูล (Information Design) จากมุมมองและประสบการณ์ของสตูดิโอออกแบบกราฟิก Studio 150 และ collaborators ที่ได้สัมผัสกับแนวคิด วิถีชีวิต และกระบวนการทำงานของผู้คนในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ O.P. Place ห้อง 2ND-33

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาบอกเล่าเรื่องราวของผืนป่ามรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ถกประเด็น เสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีน ดัชนีชี้วัดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า และแรงบันดาลใจในการนำผืนป่าห้วยขาแข้งเข้ามาสู่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

·        “A Story from Huai Kha Khaeng เรื่องเล่าจากห้วยขาแข้ง โดยกลุ่มนักออกแบบจาก STUDIO 150 และ นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา ดำเนินรายการโดย ณัฐา อิสระพิทักษ์กุล รับฟังเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการนำผืนป่าห้วยขาแข้งเข้ามาสู่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 รวมถึงการใช้การออกแบบมาเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ห้วยขาแข้งของทีมจัดนิทรรศการ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าการออกแบบจะช่วยในงานอนุรักษ์ได้อย่างไร ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง

·        The Invisible Value of Huai Kha Khaeng” เสือโคร่งตาย 1 ตัวมีมูลค่าเท่าใด ??? ร่วมหาคำตอบและพบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบ โดย ดร.อรพรรณ ณ บางช้างพันชนะ วัฒนเสถียร ดำเนินรายการโดย เขมรัช    อมรวัตพงศ์  พูดคุยถึงประเด็นการสื่อสารในด้านคุณค่าและมูลค่าของระบบนิเวศในป่าห้วยขาแข้งผ่านมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการทางสังคม และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ที่จะมาแชร์วิธีและกระบวนการทำงานเพื่อสร้างกลไกการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง

Share.

About Author

Leave A Reply