วิริยะประกันภัย ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา

0

นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2,000 เล่ม จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้บริษัทฯได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจากพนักงานวิริยะประกันภัยซึ่งร่วมใจกันนำมาแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอส่งต่อผู้พิการทางสายตา”เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Share.

About Author

Leave A Reply