บางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562 กำไรสุทธิ 356.7 ล้านบาท

0

กรุงเทพฯ / 28 กุมภาพันธ์ 2563 (16.00 น.) – บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA)ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่28,609.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 356.7ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม
28,609.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 356.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ35.3 เมื่อเทียบกับปี 2561โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 350.8ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ระหว่างปี จำนวน 1,990.8 ล้านบาทและเงินปันผลรับที่ได้รับจากการลงทุนรวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตามรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจสายการบินมีการปรับตัวลดลงร้อยละ6.9 เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรงส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.8 โดยในปี 2562 บริษัทฯมีอัตราขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 68.1 เปอร์เซ็นต์และมีจำนวนผู้โดยสารที่ขนส่งทั้งสิ้น 5.86 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.6เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”

Share.

About Author

Leave A Reply